Nieuwsberichten

 • De RUD NHN zoekt een nieuwe directeur

 • Startbijeenkomst 'Verkenning circulaire economie in Noord-Holland Noord'

 • Gedeputeerde Tekin onder indruk van werk inspecteurs Groen

 • Geen subsidie meer voor zonnepanelen in Schagen

  Vanwege het grote succes van de actie NH zon op Schagen is het volledige subsidiebudget al snel volledig gereserveerd.

 • Discussiebijeenkomst over relatie tussen verbonden partijen en hun eigenaren 13 december 2017

 • Hoorn geeft extra subsidie voor energiebesparende maatregelen

  Vanaf 10 oktober stelt de gemeente Hoorn een extra budget van 70.000 euro beschikbaar voor de subsidie energiebesparende maatregelen. De subsidie is bestemd voor particuliere woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen in en om het huis.

 • Plaatselijke coöperaties nemen aandeel windmolen Alkmaar over

 • Voorwaarden subsidie asbestdaken soepeler

  Per 19 juli 2017 is de wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gepubliceerd. Dat betekent dat een asbestdak niet groter hoeft te zijn dan 35m². De wijziging gaat in vanaf 20 juli 2017.

 • BIJ12 beheert per 10 juli kennisdocumenten Soorten

 • Subsidiepot Drechterland is leeg

  Het subsidiebudget voor het verduurzamen van bestaande particuliere woningen van de gemeente Drechterland is op.

 • €10 miljoen voor energiebesparing historische woningen

  Bezitters van een woning dat de status van rijksmonument heeft, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker heeft hiervoor €10 miljoen vrijgemaakt. Vanaf 1 juni 2017 kunnen eigenaren van woonhuizen één gecombineerde lening aanvragen voor de restauratie en de energiebesparende maatregelen.

 • Aanstelling directeur RUD NHN

  De heer Rob van Doorn is per 3 april 2017 door het bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) aangesteld als interim-directeur.

 • Geen landelijke subsidie meer voor energiebesparing eigen huis. Nog wel voor VVE's.

  De subsidie energiebesparing eigen huis is populair; het budget voor eigenaar-bewoners is inmiddels op. Voor VvE’s is er nog wel voldoende subsidie beschikbaar.

 • Herziening PAS leidt tot wijzigingen in depositie- en ontwikkelingsruimte

 • Noord-Holland vergoedt landbouwschade door kraai, duif, kauw, konijn en spreeuw

 • RUD NHN nieuwsbrief 1- februari 2017

 • Subsidiepot Hoorn 2017 is leeg

  Het subsidiebudget van €100.000 voor energiebesparende maatregelen voor bestaande particuliere woningen is op.

 • Controles bij opslagen agrarisch afval

 • Afscheid directeur RUD NHN Andre Bouwens

 • Het asbestdaken verbod

  Dak van asbest? Snel weg is het best!
  Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. De maatregel moet gezondheids- en milieuproblemen door asbest voorkomen.

 • Subsidieregeling Hoorn 15 januari weer open

  Wilt u uw huis energiezuinig maken met bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie? De gemeente Hoorn helpt daarbij met een subsidie of lening. De subsidie is vanaf 15 januari 2017 aan te vragen.

 • Opheffing jachtverbod

 • Stimuleringspremie voor energieneutraal bouwen in Schagen

  Particulieren die zelf een energieneutrale woning laten bouwen, kunnen in aanmerking komen voor een stimuleringspremie van € 5.000,-.

 • Nieuwe landelijke subsidieregeling verduurzaming eigen woning

  Vanaf 15 september 2016 kunnen particuliere woningeigenaren en VVE's subsidie aanvragen voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Ze moeten dan minstens twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen: isolatie van dak, gevel, vloer/bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas aanbrengen.

 • Voldoende budget voor subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

  Tot september 2016 kan men nog gebruik maken van de subsidieregeling van de provincie en kan men deze regeling stapelen met de landelijke regeling. Daarna is alleen de landelijke regeling nog open. Maak er gebruik van!

 • Nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Heiloo

 • Nieuwe subsidieregeling gemeente Schagen geopend

 • Nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Bergen geopend

  Vanaf 27 april 2016 kunt u als woningeigenaar in Bergen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, zoals het toepassen van na-isolatie en HR++ glas. Nieuw dit jaar is dat er ook subsidie beschikbaar is voor een thuisaccu (voor het opslaan van zelf opgewekte elektriciteit), laagtemperatuur vloer- of wandverwarming en een douche-WTW (warmteterugwin-installatie).

 • Zwemseizoen 2016 van start

  Het zwemseizoen start officieel op zondag 1 mei. In Noord-Holland zijn 151 officiële zwemplekken waar tussen 1 mei en 1 oktober de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd. Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat ook dit zwemseizoen weer op www.zwemwater.nl. De RUD NHN houdt in opdracht van de provincie NH toezicht op de waterkwaliteit en veiligheid.

 • Subsidiepot Hoorn 2016 alweer leeg

  Het subsidiebudget van 100.000 euro voor energiebesparende maatregelen voor bestaande particuliere woningen is op. Vanaf 30 maart 2016 konden geïnteresseerden een aanvraag indienen. Er zijn nu 260 aanvragen binnengekomen waardoor het volledige subsidiebudget is verbruikt. Dit betekent ruim 1,2 miljoen euro aan geplande duurzame investeringen in de gemeente Hoorn.

 • Conferentie zonnedaken en zonneweiden: Hoe pak ik dat aan?

  Op 10 maart 2016 is er een conferentie over hoe ondernemers en inwoners uit Noord-Holland Noord zelf een energiecoöperatie kunnen beginnen. Initiatiefnemers die deze stap al hebben gezet, delen hun ervaringen. Deelnemers krijgen na afloop een handreiking hoe ze meteen aan de slag kunnen.

 • Brochure duurzaam bouwen in Noord-Holland Noord

  De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft voor zijn gemeenten het initiatief genomen deze brochure te ontwikkelen. Wij willen bouwers van nieuwe woningen inspireren om energieneutraal te bouwen.
  In deze brochure worden verschillende varianten beschreven om energieneutrale woningen te bouwen. De extra maatregelen zijn doorgerekend zodat bouwers vooraf inzicht krijgen in de (meer)kosten van hun keuzen.

 • Uitnodiging voor ondernemers in Westfriesland

 • Forse uitbreiding RUD NHN met overdracht extra provinciale taken

  Op 28 augustus 2015 heeft het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) de overdracht van een aantal belangrijke provinciale taken naar de RUD NHN goedgekeurd. De voorzitter van het Algemeen bestuur RUD NHN, Sigge van der Veek, reageerde enthousiast; ‘We zijn pas in 2014 als kersverse organisatie gestart aan de Dampten 2 in Hoorn. Het feit dat we deze extra taken krijgen toebedeeld spreekt niet alleen van een groot vertrouwen in de organisatie maar het is ook fantastisch voor de regio’.

 • Nieuwe landelijke subsidieregeling voor duurzame energie in huis

  Vanaf 4 januari 2016 kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor duurzame energie maatregelen voor hun woning. Voor de aanschaf van onder andere zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels heeft het ministerie van Economische Zaken 70 miljoen euro gereserveerd.

 • Agrariërs profiteren tot 1 september van subsidie: Asbest eraf, Zonnepanelen erop!

  De subsidieregeling Asbest eraf, Zonnepanelen erop! sluit op 1 september 2015. Eigenaren van agrarische bedrijven of gebouwen met nog een (oude) agrarische bestemming kunnen de komende maanden nog een aanvraag indienen voor deze subsidieregeling. De subsidie is bedoeld om tegemoet te komen aan de hoge lasten voor het verwijderen van asbest en het stimuleren van zonnepanelen. Zodra er een nieuw dak op komt, is dat meteen goed te combineren met het aanbrengen van zonnepanelen om in de eigen stroombehoefte te kunnen voorzien.

 • André Bouwens directeur nieuwe Regionale Uitvoeringsdienst NHN

  De heer drs. André Bouwens, woonachtig in Spierdijk, is aangesteld als directeur van de nieuwe Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). Op dit moment is hij nog directeur van de milieudienst Kop van Noord-Holland te Schagen. De heer Bouwens zal per 15 april 2013 leiding geven aan het inrichten van de nieuwe overheidsdienst die naar verwachting op 1 juli 2013 zal zijn opgericht.

 • Algemene bestuursvergadering RUD NHN 15 mei 2014

  Op 15 mei 2014 zal om 10.30 uur de algemene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord plaatsvinden. Deze vergadering is openbaar en u treft op onze website hiervoor de agenda aan.

 • Gaatje in asbestdak boren mag nog steeds niet

 • Check energielabel en maak Woondossier

  Het energieverbruik van een woning is een belangrijk onderdeel van de woonlasten.
  Sinds 1 januari is een energielabel verplicht bij de verhuur, verkoop of oplevering van een woning. Het label biedt de koper inzicht in de totale woonlasten en de mate van wooncomfort. Alle huiseigenaren ontvangen binnenkort van het rijk een voorlopig energielabel. Lees dit goed door. Want heeft u zelf maatregelen genomen waardoor uw woning energiezuiniger is? Dan komt u vast op een ander label uit.

 • RUD NHN ondertekent asbestprotocol

  Op 19 februari hebben de directeuren van de omgevingsdiensten in Nederland in hun gezamenlijke vergadering een asbestprotocol ondertekend. Met die ondertekening verbinden zij zich aan een aantal inimumkwaliteitseisen. Die maken het mogelijk om, in samenwerking met de asbest certificerende instellingen, snel en effectief ernstige overtredingen van asbestregels te constateren en te kunnen sanctioneren.

 • RUD NHN van start!

  De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) heeft haar nieuwe kantoor aan de Dampten 2 in Hoorn betrokken. De RUD NHN heeft in zeer korte tijd de basis gelegd om een klantgerichte en kostenefficiënte organisatie te worden. Met 120 specialisten onder 1 dak en een zeer uitgestrekt werkgebied (van Castricum tot Texel), is Noord-Holland Noord een belangrijke instantie rijker. De RUD NHN is voortgekomen uit een fusie tussen de milieudiensten Regio Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland, zes gemeenten en de provincie Noord-Holland.

 • Duurzaam Bouwloket nu voor alle inwoners Noord-Holland Noord

  Alle Inwoners uit Noord-Holland Noord kunnen voor vragen en onafhankelijk advies over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie opwekken, maar ook over het nieuwe energielabel voor woningen, terecht bij het Duurzaam Bouwloket. De gemeenten zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met Roy Langedijk en Raoul Santibañez van het www.duurzaambouwloket.nl. Zij zorgen voor een onafhankelijk en gratis advies voor inwoners.

 • Officiële opening kantoor RUD NHN

  Op 13 maart is het kantoor van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord door ondermeer de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, de heer Talsma geopend.

 • Algemene bestuursvergadering RUD NHN 26 juni 2014

  Op 26 juni 2014 zal om 10.30 uur de algemene bestuursvergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord plaatsvinden. Deze vergadering is openbaar en u treft op onze website hiervoor de agenda aan.

 • Huisvesting RUD NHN

  In 2014 zal de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord in Hoorn gevestigd zijn. Vanuit het kantoor aan de Dampten 2, vlakbij het centraal station, voeren wij straks onze taken uit voor onze klanten in de regio Noord-Holland Noord.

 • Verslag Algemene Bestuursvergadering RUD NHN 15 mei 2014

  Op onze website kunt u het verslag van de Algemene bestuursvergadering RUD NHN van 15 mei inzien.

 • Nieuwe voorzitter dagelijks bestuur RUD NHN

  Vanaf 26 juni 2014 is de heer Sigge van der Veek de nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur RUD NHN. Naast het voorzitterschap is de heer van der Veek wethouder van de gemeente Schagen, met onder andere ‘duurzaamheid en milieu’ in zijn portefeuille. Hij volgt mevrouw Lia Franken op, voormalig wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Hollands Kroon.

 • DECRA: Regionaal investeren in duurzaamheid

  Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Schermer gaan samen met afval- en energiebedrijf HVC de samenwerking op het gebied van duurzame energieproductie in de regio vergroten. Daarvoor hebben de bestuurders op woensdag 5 november de Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA) opgericht. DECRA zal zich richten op het aanjagen van duurzame energieprojecten in de regio en de behaalde winsten investeren in nieuwe duurzame projecten. Het eerste project van DECRA is de vierde windturbine op industrieterrein de Boekelermeer in Alkmaar.

 • Informatiebijeenkomst bodemenergie succes

  Op donderdag 29 januari 2015 heeft de informatiebijeenkomst over bodemenergiesystemen plaatsgevonden op het kantoor van de RUD NHN in Hoorn. Aanleiding was het op 1 juli 2013 in werking treden van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. Diverse specialisten van de deelnemende gemeenten die zich bezig houden met bodem, riolering, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht en vergunningverlening, waren aanwezig. De RUD NHN is gericht op samenwerking en kennisdeling. Zo konden de deelnemers kennis over bodemenergiesystemen opdoen maar ook kennis maken met de collega’s uit de regio en de RUD-medewerkers.

Uitgelicht

Schrijven vierkant

Zoeken

Volg ons