Over de RUD NHN

Per juli 2013 is de oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) een feit. De milieudiensten Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland, West Friesland en de provincie Noord-Holland zijn per 1 januari 2014 in deze regionale organisatie gefuseerd. Het jaar 2013 stond in het teken van alle voorbereidingen om in 2014 een succesvolle operationele organisatie van start te kunnen laten gaan.

De RUD NHN is in 2014 daadwerkelijk van start gegaan als een 'no-nonsens'-organisatie in de uitvoering van haar taken. Met ongeveer 160 specialisten onder één dak verrichten wij onze taken zo efficiënt mogelijk. Bij de RUD NHN zijn onder andere bodemspecialisten, handhavers, vergunningverleners, juristen, klimaat- en geluidsspecialisten werkzaam. In onze bedrijfsmatige aanpak staat de klant centraal.

Het gebied van de RUD NHN bestaat uit 17 gemeenten met in totaal bijna 650.000 inwoners. Kenmerkend voor de regio NHN is het overwegend landelijke karakter met een aantal grote gemeenten zoals Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Schagen. Het is een zeer uitgestrekt gebied met meer dan 23.000 inrichtingen die vallen onder de Wabo en de Wet milieubeheer. Er zijn veel bedrijven in de agrarische sector, zoals bloembollen(export)bedrijven en glastuinbouwbedrijven. Het midden- en kleinbedrijf is sterk vertegenwoordigd met daarnaast enkele grotere bedrijvencomplexen met relatief weinig (zware) industrie.

Uitgelicht

Gebouw RUD NHN feestelijk

Zoeken

Volg ons