Ontheffing whvbz

mooi helder zwembad Nadere voorschriften en aanvragen van een ontheffing voorschriften Bhvbz

Om hygiëne en veiligheid te waarborgen worden door het Bhvbz voorschriften gegeven onder andere ten behoeve van de hoedanigheid en behandeling van het zwembadwater, de douches en de toiletten, de te bezigen materialen, aanduiding waterdiepte en het toezicht. Daarnaast kan de RUD NHN nadere voorschriften geven in het belang van de hygiëne en veiligheid, volgens artikel 7 Whvbz.

Van de voorschriften uit het Bhvbz kan bij bijzondere omstandigheden, onder voorwaarden, ontheffing worden aangevraagd bij de RUD NHN, volgens artikel 5 Whvbz. Een ontheffing is aan een geldigheidsperiode gebonden. Het streven is om de zwem-/badinrichting overeenkomstig de Wet in werking te laten zijn.

Een ontheffing van de voorschriften die het Bhvbz stelt, wordt alleen verleend als de hygiëne en veiligheid niet in gevaar komen. Ook moet sprake zijn van een bijzondere omstandigheid, waardoor niet voldaan kan worden aan de voorwaarden die het Bhvbz stelt.

Een ontheffing aanvragen?

Heeft u vragen over het aanvragen van een ontheffing, dan kunt u contact opnemen met 088-10 21 300. Rechts in uw scherm is het aanvraagformulier te downloaden.

Kosten

De kosten (leges) voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een tijdelijke ontheffing bedragen € 360,- (legesverordening 2010). Indien een aanvraag tot het verlenen van een tijdelijke ontheffing is ingediend bij de RUD NHN, wordt aan de houder een legesheffing verzonden.


 

Uitgelicht

Ontheffingsformulier

Zoeken

Volg ons