Zwembaden

zwembad binnen met zwemmers De RUD NHN controleert voor de hele provincie Noord-Holland of badinrichtingen voldoen aan de wettelijke hygiëne en veiligheidsvoorschriften.

Badinrichtingen zijn: alle openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings, sauna’s en medische baden. Zwembaden zijn verplicht om, naast hun eigen dagelijkse controles, de waterkwaliteit maandelijks te laten onderzoeken door een laboratorium.

De RUD NHN krijgt de resultaten van het onderzoek en beoordeelt of de waterkwaliteit voldoende is. Als de waterkwaliteit niet goed is, eist de RUD NHN dat het zwembad maatregelen neemt. Als de houder geen maatregelen neemt, dwingt de RUD NHN deze af. Blijft de eigenaar in gebreke, dan kan de RUD NHN (een gedeelte van) het zwembad sluiten of een dwangsom opleggen.

Wet- en regelgeving: handige links

 

Toezicht

Het dagelijks toezicht in een zwembad is vastgelegd in Artikel 25 van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Dit voorschrift geldt alleen voor zwembaden waar tenminste één bassin een wateroppervlakte heeft van 2 m2 of meer en dieper is dan 0,50 meter. In openbare zwembaden is de houder verplicht om toezicht te houden op de gebruikers van het zwembad.

Voor semi-openbare zwembaden geldt dat toezicht is vereist als het bad > 1.40 meter diep is. Toezicht is niet verplicht als het bad < 1.40 meter diep is. Het ontbreken van toezicht moet wel duidelijk kenbaar gemaakt worden aan de bezoekers van het zwembad.


 

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons